Ангел Геров отговаря…

След публикацията на Списание „Средногорски БАГРИ” за провелия се национален протест в подкрепа на общинската болница – Пирдоп, кметът на Община Пирдоп Ангел Геров изрази своето неодобрение относно отразяването на протеста от страна на списанието, като го определи като едностранчиво. Попитахме го защо и какво се случва всъщност с Болница-Пирдоп? Използвахме случая да разговаряме с него и по други приоритетни за Средногорието теми – тежки екологични замърсявания, регионално сметосъбиране и „заровиха ли томахавките” с Магдалена Иванова и Община Златица? Ще отразим в отделни публикации отговорите на г-н Геров по зададените въпроси и теми.

* * * * * * Едно към едно * * * * * *

Какво се случва с МБАЛ-Пирдоп и защо реагирахте така остро на думите на гражданите, че кметовете и общинските съветници ги няма на обявения национален протест?

Не оповестяваме много неща, които сме свършили. Да, проблем ни е. Пропускаме го. В интерес на истината го пропускаме. На тези наши събирания, които се правят и те са редовни – всеки първи и трети понеделник от месеца. Да не сбъркам, така мисля, че се разбрахме. Два пъти в месеца има събиране за болницата. Има го проблема с община Златица и община Антон с неизплащането на дължимите суми по меморандума, които са разпределени според мен абсолютно правилно.

Имате предвид на брой жители?

Да, на жител. Тъй като самата работа на болницата показва процента на хората, които са се лекували. На мене ми седи на компютъра, ей сега ще го покажа.

Въпросът с меморандума е спорен. Доколкото е известно, ОбС-Златица не е подкрепил предложението за внасяне на суми в МБАЛ-Пирдоп АД на база брой жители. Съобразно лекуваните пациенти, болницата получава пари от Здравната каса. Което означава, че за пациентите от община Златица МБАЛ-Пирдоп АД получава по клинични пътеки съответното заплащане. Това така ли е?

Какво показва статистиката? Трябва да легнем на цифри. От 1-ви януари до 30-ти септември 2017 г. (за този период имам данни), Община Антон – 4,08%, Община Златица – 23,98%, Община Копривщица – 1,63%, Община Мирково – 6,28%, Община Пирдоп – 42,74%, Община Чавдар – 10,11%, Община Челопеч – 5,22%, други общини – 5,96%. Явно има хора, които идват и са жители на други общини. Макар, че те може да са жители на други общини и да живеят в района. Тези данни са дадени на всички кметове.

На база тези проценти лекуващи се в МБАЛ-Пирдоп АД, не постъпват ли суми от здравната каса за покриване на това лечение? Тези пациенти са избрали да се лекуват тук, а не в Панагюрище, например. Справедливо ли е това разпределение?

А кое е справедливо? Вижда се – 42% са на община Пирдоп. Има недофинансиране по клинични пътеки.

Какъв е процента участие на Община Пирдоп в акционерното дружество МБАЛ-Пирдоп?

Като собственост ли? Точната цифра не мога да кажа в момента. 56% или 65%, защото нали имаше продажба на акции. Не мога да дам точна цифра в момента. Ще проверя и ще уточним процентите.

В интерес на истината, трябва да се знае, че Община Пирдоп като мажоритарен собственик, при преструктуриране на болницата като единствен собственик, е започнала да продава акции така, както беше постигнато споразумението. По никакъв начин не беше длъжна тези пари да ги върне в болницата. По абсолютно никакъв начин. Ти продаваш собствена собственост… Който и да е. Той тези пари може да си ги задържи за себе си, защото той е теглил ярема на това предприятие. А Община Пирдоп ги върна, с изключение на 95 хиляди лева. Само 95 хиляди лева не бяха върнати в болницата.

Сумата на продадените акции мисля, че беше около 600 хиляди лева. Челопеч са закупили за 400 хиляди лева акции, до момента. Чавдар за 100 хиляди лева. Тези цифри ще бъдат извадени допълнително, за да няма интерпретации. Ще подам точни цифри. И всичките тези пари Община Пирдоп ги е върнала в болницата, с изключение на 95 хиляди лева.

При закупуването на акции какви правомощия получават останалите общини?

В устава си е записано. Равни правомощия.  Всеки има право на глас. Става съсобственик в сградния фонд на Болницата. В абсолютно всичко, което е собственост на дружеството.

 След като всички акционери са с равни права, не решават ли те как да се разпределя капитала на болницата?

Да, обаче, има два начина на управление. И при двата начина на управление там има едно нещо, което когато е с двустепенна форма на управление, Надзорния съвет взима решението. А на Надзорният съвет се делегират правата пак от Общинския съвет – той делегира правата на своя представител. Определя как да гласува на Общото събрание. Като в Надзорният съвет, обаче, всеки един представител има един глас. Докато в едностепенната вече гласуваме с брой акции.

Искате да кажете, че управлението на болницата е преминало от двустепенна форма на управление, на едностепенна?

Да, от двустепенна на едностепенна, като се взе решение в един момент на база работата на Надзорния съвет. Оказа се, че Надзорния съвет в нашия случай не е ефективен. По простата причина, че… Могат да се видят всички протоколи, те не са тайна на Надзорния съвет. Може да се види, че никога Надзорния съвет, докато го имаше, не се е събирал на 100%.

Не е имало кворум? Моля да ни предоставите протоколите и другите документи относно управлението на МБАЛ-Пирдоп АД.

Не, могат да направят кворум. Там си има в устава, че 2/3, или половината, или при над 50% може да се проведе събрание и е законно. Но не са се събирали на 100%. Или, ако е имало, то е един-единствен път мисля, че се бяха събрали абсолютно всичките седем надзорника. Говорим за 2013 или за 2014 г. Трябваше да се заплащат едни заплати, тъй като по закон пак уговорката беше, че всяка една община ще си заплаща заплатата на надзорника. Само, че и там общините нямат финансов ресурс. Една част от общините са си платили заплатите, една част не са.

По времето на кой кмет се случва това? По времето на кой управител на болницата? Кой настояваше да бъде формата на управление с надзорен съвет? На една от многото срещи за Болницата се коментираше. Граждани и медицински служители обясниха на кметовете, че тази форма не е подходяща. Въпреки това тя е приложена, а в последствие променена.

Сега. Ще кажа защо. Тъй като имаше и се взе това решение… Най-ангажиран в това отношение е бил Общински съвет – Пирдоп. Винаги. И винаги е бил най-оплюван, което пък не е редно да се случва, защото ОбС-Пирдоп и в предния мандат, и в този мандат ляга и става с тема Болница. Факт неоспорим. И кой каквото ще да си говори.

Това не е ли тяхно обещание, дадено по изборите? Не трябва да се забравя, че на избори човек трябва да си прави сметката както казва и какво обещава. Не е ли задължение на избраните съветници и кметове да изпълнят дадените обещания? В конкретният случай – да спасят Болница-Пирдоп? Сега трябва да им съчувстваме ли?

Не, не, не. Те го правят. Не е така, не си права. Нима другите общински съвети не ги интересува тази болница?

……. следва ……

Интервю: Петя Чолакова
Снимка: Интернет