Ангел Геров отговаря… (ІІ част)

Повод за проведеното интервю с кмета на община Пирдоп Ангел Геров стана публикацията „Вял протест подкрепи Общинска болница – Пирдоп. Без присъствие на кметове и общински съветници”. Последва телефонен разговор, в който г-н Геров изрази своето отношение към статията и написаното в нея, като изрази недоволството си от това, „че не била в медия и нямала автори, а била в интернет”. Обърнахме се към него с предложение да даде своето право на отговор и да разясни какво и защо го е притеснило.

Публикуваме в рубриката „Едно към едно” продължение на неговите отговори по различни теми, свързани с управлението и развитието на Община Пирдоп.

Говорим не само за общинските съветници от Пирдоп, а за всички останали. Например, общинските съветници от Златица също носят отговорност, ако в програмите си по изборите са обещали на избирателите, че ще работят за осигуряване на по-добро здравеопазване и ще спасят Болницата. И тези в Чавдар също. Както и кметовете. Всеки, който е декларирал пред избирателите, че ще има здравеопазване и болница е поел това задължение.

Ангел Геров: Абсолютно. Дори и да не са го декларирали. Ние се отказваме от здравеопазването ли?

Отказваме ли се?

Ангел Геров: Направи си едно проучване. Колко пъти останалите шест общински съвета са изискали отчет за дейността на болницата. На 9-месечие. На годишна база и така нататък. Почти съм сигурен, че е нула. Не знам дали един път не викаха в Златица – миналата година, или по-миналата.

На по-предишна сесия на ОбС-Златица бе поставен този въпрос. От гражданите – Защо г-жа Гетова не прави отчет пред ОбС-Златица, така както прави пред ОбС-Пирдоп? Поводът беше проведената извънредна сесия на ОбС-Пирдоп с точка за Болницата. Кога ръководството на тази болница ще започне да представя публично отчетите си пред всеки един акционер – пред всеки един общински съвет?

Ангел Геров: Когато ги поискат. Ти си собственик. Това означава, че ти не си ангажиран. Нито искаме да се караме, нито искаме да правим кавги. Искаме така, както Пирдоп – и общината и общинския съвет… Аз не деля община и общински съвет. В Пирдоп. Аз не ги деля и смятам, че работим много добре. Защото има единомислие. Да, има препирни, има различни мнения. В крайна сметка стигаме да решение. Не казвам, че винаги стигаме до най-правилното решение, защото нито аз, а и така както е структуриран общинския съвет в момента… В Общински съвет – Пирдоп в момента няма лекар. Така са се случили изборите.

Това зависи от избирателите.

Ангел Геров: Да кажем, че зависи и от партиите, че не са предвидили да сложат в листите . Може и да е имало, но с преференциалния вот, не са избрани. Но факта е такъв, ние не можем да избягаме от него. Но винаги ОбС-Пирдоп, нямам време да следя останалите общински съвети, но ОбС-Пирдоп винаги на общинските дружества е искал отчетите на шестмесечие, на деветмесечие, годишен. Да се докладва. Това важи и за болницата, медицинския център…

Отварям една скоба – отчетите, докладите отново остават само за Вас и гражданите нямат открит достъп до тази документация по подходящ за тях начин. Много е сложно един човек да тича от община на община да получава документи…

Ангел Геров: Чакай. Тези отчети са публични. Моля ти се! В Статистиката ги има…

Къде са на сайтовете на общините? Да може човек в удобно за него свободно време да влезе и да ги разгледа, да се запознае с тях?

Ангел Геров: На сайтовете на общинските дружества или на самите общини? Какъв е точно въпроса?

На общините, например, нали всички имат сайтове? Нали отчетите, докладите и другите документи се предоставят на Общинския съвет? Не би ли било редно да се качват на общинските сайтове и до тях да има реален достъп? Електронно. Нали се говори за електронно управление, електронно правителство…

Ангел Геров: Как електронно правителство…

 Пояснявам с пример. Представи си трима души работят в една медия, или един обикновен заинтересован гражданин. За да се запознаят с документите, които ще се разглеждат на сесия, трябва този заинтересован гражданин да отиде до 7 общини (в нашия район) и да ги поиска. Най-често му казват да го направи по Закона за достъп до информацията. Чака се. Дори един гражданин от една община да прояви интерес и да разбере какво ще се гледа на сесия на ОбС, трябва да отиде до общината и да чака да му дадат всички документи. Което отнема много време. В Община Пирдоп започнахте да качвате документи за сесиите, но не в пълен обем… Няма ги тези доклади, тези отчети. Не само за болницата…

Ангел Геров: На сайта ни е качен Бюджета, не може да не е качен.

 Коментираме отчета и бюджета на болницата.

Ангел Геров: Отчетите на болницата са в Статистиката. Те са на сайта на Статистиката. Това са дружества.

Всичките ли – на тримесечие, на шестмесечие?

Ангел Геров: Не. Годишният мисля, че се качва. Може и да сбъркам, ще питам дали се качват и междинните. Ще ти кажа.

Нали става ясно, че не можем ние, гражданите, да чакаме края на годината, за да видим в Статистиката какво се случва с болницата и не само. Искате гражданска активност. Как гражданите да са активни, когато нямат достъп до цялата информация? На сесия се коментират цифри, цитират се документи, прехвърлят се листове… Гражданите слушат и трябва да се ориентират само по слух, за да разберат какво се случва… Пред тях не стоят документи, не виждат цифрите. Това не е нормално.

Ангел Геров: Болницата са длъжни да ги подават отчетите в сайта на Статистиката. Те трябва да са там. Те като го подадат, Статистиката го качва на техния сайт. По думите на главната счетоводителка както ние ги даваме на статистиката, те трябва да ги дават и се качват в сайта на Статистиката. От сайта на Статистиката можеш да извадиш и на частни фирми, защото си има Закон за Статистиката…

Аз мога. Въпросът е дали гражданите могат и нужно ли е да търсят там, като може да са качени в сайта на общината – за тяхно улеснение? Много по-лесно ще бъде ако всичко е публично и прозрачно в сайта на общината… Каквото се случва в общината жителите да го виждат на сайта на самата община.

Ангел Геров: Имай предвид, че капацитета на общините не е толкова голям.

Знам, че капацитета в общините не е много висок, но това е много лесно… Нали документите така или иначе се изпращат в Статистиката. Подготвят се в електронен вариант преди да се изпратят или разпечатат. Качването отнема минути…

Ангел Геров: Казвам нещо, което беше казано и на Националното сдружение на общините. Не от мене, не от един-двама. От 2/3 от кметовете в тая държава. Не може в едно министерство заплатата да е 1200,00 лв. На тримесечие получават бонуси, факт неоспорим, които са до 80% от тая заплата. Получават още едни, да кажем, 700 лв. Като ги разхвърлиш на 3 месеца по 250 кинта грубо, значи стана 1400,00 лева заплата. На един, кой да си избера от общината!?

 Някой технически сътрудник, защото те правят тези качвания на документи на интернет-страниците.

Ангел Геров: Да кажем на един директор Дирекция в общината заплатата му е под 1000,00 лв. Да не сбъркам, но е към 900,00 лв. А на всичко отгоре… Еколожката. Давам пример – еколожката на община Пирдоп, която е млада, зелена. Дошла е… Теди замина… Момичето отиде в Дънди. Да не говоря там за каква заплата. И заплатата й е 750 кинта. Какво искаш от нея?

Не съм съгласна. Кгато пристигне инвестиционно предложение от предприятията, те го имат електронно, предполагам в pdf-формат. Те ги имат, нали така ги подготвят. Всички предприятия. Нали всички правим документите си на компютър, не на пишеща машина. Могат да Ви изпратят този pdf-файл и вие да го качите. Става за минути. Когато Ви представят бюджет от болницата, например, или отчет – също го има в електронен вариант. За минути се преобразува от word в pdf-формат. Отново имате възможност да го качите в сайта за минути. Вие сте от малкото общини от района, може би единствената, които започнахте да си качвате докладните записки на сайта преди сесия. В пълен обем.

Ангел Геров: Но, не винаги можем да качим целият материал.

Трябва да можете, защото всичко Ви е електронно подготвено. Нали преди да го донесат за подпис, документа е подготвен на компютър.

Ангел Геров: Има някои неща, които не са…

Добре, още 10-на страници за сканиране, което също става бързо… Като не го правите се губи връзката. Пример, гражданин идва на сесия и слуша, не вижда документите, чува само отделни цитати, някакви цифри… Вие ги четете. Гражданинът е поставен в позиция „чул-недочул”. Няма как да разбере какво точно се разглежда, какви решения се вземат. Затова и гражданите не са активни, не са ангажирани, не идват на сесии. Как очаквате от гражданите да обсъждат документи, с които не са се запознали в детайли? Тука пише така, тука пише онака, цитират съветниците…

Ангел Геров: Знаеш ли какво? Ще ти кажа нещо, което е факт. Колко граждани идват на сесии?

Какво да правят на сесиите? Защо да идват? Това за тях е загуба на време. Три часа да стоят там и да слушат без да имат достъп преди това до документите? Няма смисъл.

Ангел Геров: Ако гражданинът е заинтересован, ще идва. Гражданите не ги интересува.

Гражданите гласуват на избори, защото някой трябва да ги върши тези неща. Да ги информира по подходящ за тях начин.

Ангел Геров: Не е така. Аз мисля, че съм единствения в района, който направи шест обсъждания за отпадъците в Пирдоп. Община Пирдоп. Знаеш ли колко човека дойдоха? Направих ги по райони, за да не разкарвам хората. Направих го в първи район – 5 души. Ще ти обясня.

Първо, направил съм ето така – хартиени обяви за всяка къща. Написано, че на еди коя си дата, еди къде си ще има среща за разясняване проблема с твърди битови отпадъци…. Дата, час. Във всяка една пощенска кутия. И дойдоха 5 човека. Седят и ни гледат, защото го направих на клетката. Казвам ти, в първи район аз съм се отвратил от неханието на гражданите. Но пак продължавам.

Защото трябва да се научат, да свикнат да участват в този процес на вземане на решения, от който от години са били изключвани…

Ангел Геров: Чуй ме и после ми кажи ти как мислиш. Виждат ни, че се събираме. Познавам ги. Елате, бе, елате да си поговорим. Аз да ви кажа нещо, какво мисля. Вие можете да ми кажете нещо друго. Можем заедно да измислим нещо. Не казвам, че съм най-правия и че мисля най-правилно. Седи на 10 метра и не иска да дойде да чуе какво правиме.

Изключение бяха хората долу, дето се вика „Рошава могила”. Това ни е трети район. Там се събраха около 50 човека в залата на Медодобива. Хората там се събраха. И в Млекарското училище, което е 4-ти район, дойдоха, хайде – 20 човека. В Душанци имаше хора, защото в Пенсионерския клуб те и сега като идем и без да сме се обадили, пак ще има 20 души.

За това си има причини. Досега никой не го е правил.

Ангел Геров: Добре се, ама аз съм обявил и ти го пускам. На всеки.

Има и нещо друго –хората ги е страх.

Ангел Геров: От какво ги е страх? Че на някой ще му направя нещо.

Ти няма да му направиш нищо, но хората в нашия район са малко на максимата „страх лозе пази”. Има голямо недоверие. Това се изгради през годините и се знае по какви причини. Имаше известно преследване на неудобните, на който каже нещо, което може да не се хареса. Има едни теми, за които не трябва да се говори, иначе може да останеш без работа…

Годините на преследване на хората – ако кажа нещо, може да ме изгонят от работа, или да изгонят детето ми, което се е случвало, доведе до това, че хората не вярват дори на този, който иска да направи добро за тях. И затова трябва да се научат наново да вярват. Защото аз съм убедена, че ти го правиш с добри намерения, но понеже преди това им се е случило нещо друго… Парен каша духа!

Ангел Геров: На всеки съм казал и навсякъде съм казал, че аз предпочитам да дойдеш и да ми кажеш ей тука си сбъркал – това що го правиш така. Ела и ми кажи – според мене това не трябва да го правиш така. Ето така трябва да се направи. И да седнем да го коментираме.

И пак някъде се губи връзката. Отново не се знае от всички, че има такива срещи. Аз не съм научила за тях. Да дойда на „Рошава могила” на срещата… Няма го на сайта на общината.

Ангел Геров: Сега, ние винаги го даваме на двата вестника като обява.

Хората не са длъжни да четат само точно тези два вестника, има общински сайт, който има тази функция…

Ангел Геров: Аз го знам това. Даваме и на телевизията, защото смятаме, че тя се гледа. И понеже, за да са осведомени, приехме да направим и обяви.

Имате и сайт.

Ангел Геров: Баба Пена ще влезе ли в сайта!?

Баба Пена може и да не влезе, но внучето ще влезне…

Ангел Геров: За да са осведомени приехме това нещо. На всяка пощенска кутия сложихме. В момента звено „БКС” обикаля 4-ти район. След малко ще ти го покажа. Пак е направено – график за събиране на тези неща.

Другото нещо, аз знам, казах го дори и на другите кметове. Не мога да говоря от името на всички. Но, ей това за болницата, че ние правиме някои неща и то не малко, но… Много неща сме свършили. Колко нерви и ядове ни е коствало, това си го носим ние. Няма смисъл да седна и да го тръбя. Сложил си си главата в торбата, казал си, че ще си тука – ще си носиш кръста. Но сме направили много неща, които действително не сме ги дали…

Което ме връща на вчерашния ни телефонен разговор, цитирам те „Аз щех да ви оправя ако се бехте подписали и не беше в интернет”…

Ангел Геров: Така е!

* следва….

Интервю на: Петя Чолакова