Ангел Геров: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ

На провелото се на 30.11.2017 г. редовно заседание на ОбС-Пирдоп в точка първа: Питания, председателя на ОбС-Пирдоп г-жа Мария Шентова (ГЕРБ) зададе въпрос към кмета на общината г-н Ангел Геров (БСП), касаещ управлението на регионалното депо за битови отпадъци, разположено в землището на община Златица.

Въпросът на г-жа Шентова:

На предходната сесия надълго и нашироко разглеждахме проблемите с регионалното депо. Бяха поставени много въпроси. Искам да попитам провеждано ли е съвещание със седемте кмета от Средногорския регион, изчистени ли са проблемите, работи ли се в тази насока и има ли вече някаква яснота в тази връзка?

Отговорът на кметът г-н Ангел Геров:

За съжаление нещата за регионалното депо седят на абсолютно същото ниво, на което бяха и на предната сесия. Имаше едно заседание на регионалното сдружение преди две седмици, на което дневния ред беше зададен по съвсем друга тема. Темата беше за сепариращата и компостиращата инсталация, в което трябваше да подпиша и споразумение за участие в процедурата.

Това, което срещаме от страна на община Златица е абсолютен отпор в предоставяне на документи. Към днешна дата това, което ние сме направили като изследване е, че не можем да намерим съдебно регистрирано сдружението в регистрите на Окръжен съд  – София област. Няма да дам констатация. За мене това дружество към днешна дата, казвам, е нелегитимно. Не сме го доизследвали докрай, но до края на другата седмица на 100% ще ни бъде ясно дали го има регистрирано или го няма сдружението.

Към момента в Софийски окръжен съд с наименование Регионално сдружение за управление на отпадъците „Средногорие ЕКО” – отговора е, че няма такова регистрирано сдружение на територията на Софийски окръжен съд.  Което е задължително.

Самото сдружение е бенефициент по тази програма, която участваме в момента. И на мене ми е много чудно как участваме и Министерство на околната среда ни допуска…

Община Златица отказа да ни предостави документите. Въпросът е много сериозен и до края на другата седмица ние ще бъдем на 100% сигурни има ли регистрация или няма регистрация. Защото това води след себе си много проблеми.

Един, обаче, от проблемите, ако това не е факт, ще ви заявя точно и ясно какво ще се случи. Ще плащаме всичките седем общини баснословни суми за депониране на твърди битови отпадъци. 2020 г. стават 100 лв. на тон. От 2018 г. са 47, 2019 – 57, 2020 г. – 97 лв. И оттам почват санкциите. Ако ние нямаме сепарираща и компостираща инсталация.

Община Златица си играе с огъня. И с плащането на останалите 6 общини. Факт неоспорим.

…………………………………………………………

Създалата се ситуация около регионалното депо на Средногорието е повече от тревожна. Ако г-н Геров се окаже прав и са извършени редица закононарушения, то всички жители на Средногорието са изправени пред риска да потънат в боклуци и да плащат баснословни суми заради наложените различни по вид глоби – в това число екологични и за неспазване на изискванията при отпускане на безвъзмездни средства от ПУДООС и държавния бюджет.

В неформален разговор след извънредната сесия на ОбС-Златица, състояла се на 08.12.2017 г., провел се пред сградата на читалището между граждани, съветници и кметицата на Златица Магдалена Иванова, същата с усмивка отговори, че няма такова нещо, а и не се изисквало… Просто Община Пирдоп е ядосана на Община Златица заради случващото се в болницата…

Играе ли си Община Златица с огъня – предстои всички ние да разберем!