Ангел Геров: Банкомат в Душанци ще има. Опитаха се да извиват ръцете на кмета на община Пирдоп…

На отправено питане към Ангел Геров относно съдбата на банкомата в село Душанци, същият отговори дословно така:

„Жителите… Едно нещо, действително, благодаря за въпроса, г-жо Бръмбева. Искам… Ето я и кмета на Душанци е тука. Жителите на село Душанци трябва да бъдат спокойни. Банкомат ще има. Това дали ще бъде на ОББ или на ЦКБ мисля, че няма никакво значение, тъй като ОББ, пак го казвам, аз никога не съм крил. Дойдоха и започнаха да извиват ръце.

Не знам каква е ситуацията в община Златица, но те се опитаха да извиват ръцете на кмета на община Пирдоп. Или махаме банкомата, ако искате да не го махнем ставате клиент на ОББ. Моля… Няма да стане. ЦКБ обещаха, че след като ОББ демонтират банкомата, имат готовност. Ден, два. След това да монтират друг банкомат. Техен. Така че, спокойно. Свършили сме си работата. Но казвам тука ОББ постъпиха по най-некоректния начин, който… Бил им на загуба. Ама той, той… На загуба от вчера ли е? Ни идват и… (показва с мимики и ръце – бел. ред). Така, малко некоректно от тяхна страна. Заявявам го на жителите на, на Душанци. Сътресения може да има два-три дни, докато се монтира новия, но ще има банкомат“.

Изказването може да се проследи в пълния запис от заседанието на ОбС-Пирдоп, проведено на 28.01.2021 г. на сайта на „Средногорие Медия“ – Местен парламент, пълен запис – част I.

Във връзка с изказването потърсихме за коментар представители на ОББ – клон Пирдоп и очакваме тяхното официално становище, което да публикуваме.