Ангел Геров: „Аурубис” се правят на… Оглушки си правят!

На редовното заседание на ОбС-Пирдоп кметът Ангел Геров остро критикува липсата на комуникация между община Пирдоп и „Аурубис България” АД във връзка с настаняването на външни работници за домуване в Пирдоп заради капиталовия ремонт, който предстои. Други важни теми, по които Ангел Геров критикува представители на „Аурубис” е подпомагането на МБАЛ-Пирдоп и заведеното дело за язовир „Душанци“. Изказването на Ангел Геров едно към едно!

Представяне на изявление и съобщение относно настаняването в Пирдоп на командировани лица заради извършвани ремонти в „Аурубис”:

Уважаеми жители на община Пирдоп,
Във връзка със зачестилите случаи с отдаване под наем на стаи и апартаменти на командировани лица, Ви уведомяваме, че този вид услуги се извършват само в регистрирани обекти. Съгласно чл. 206, ал.1 от Закона за туризма на лице, което предоставя туристически услуги в нерегистриран туристически обект, се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 10000 лв.

В срок до 01.03.2021 г. всички, които отдават квартири под наем, следва да ги регистрират по Закона за туризма. След обявената дата ще бъдат извършвани регулярни проверки за неспазване разпоредбите на Закона, както и на обекти, декларирани като неизползвани имоти с намалена такса „Битови отпадъци“. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Лицата, които извършват дейност съгласно чл. 113, ал.2 от Закона за туризма – предоставяне на места за настаняване клас „В“ (стаи за гости или апартаменти за гости), следва да регистрират обекта, в който ще упражняват дейността, пред Кмета на Община Пирдоп.

(съобщението е качено на сайта на Община Пирдоп)

Идеята ни е следната. Както знаете през тази година ще бъде извършван капитален ремонт в „Аурубис България”. Знаете какво се случва в града ни, когато има ремонт. Отпадъците, това което имаме като статистика, се дигат двойно. Моите уважения, но не сме… общината не е длъжна да заплаща генерирането на два пъти отпадък за сметка на ремонта на „Аурубис България”. Затова няколко пъти помолихме учтиво „Аурубис” да ни предоставят къде домуват хората, които са извън района. Глас в пустиня! Малко… комуникацията по този въпрос не е добра. Не знам защо. Правят се на… Оглушки си правят.

Нещото, което държа да кажа е тъй като през изминалата година не успяхме да изпълним договорените средства за дофинансиране на МБАЛ-Пирдоп. Факт е! Тъй като имаше сериозни плащания от заведени дела от кредиторите на община Пирдоп. Ако не ви е известно, бяхме известно време с блокирани сметки на общината от един от кредиторите и „Аурубис” са заявили пред директора на МБАЛ-Пирдоп, че главния акционер едва ли не абдикирал от споразумението. Само, че те не дойдоха да попитат какви са ми проблемите, а директно правят изводи. И това са служители на „Аурубис”.

Другото нещо, което се случи. „Аурубис“, знаете, ние се бориме за едни 100 хиляди лева, те ни заведоха дело само и само да не влизат в общината. Е, как да ги платим!?

И заради това с тях най-вероятно ще си обърнем отношенията. Да видиме това, което ще се случи, запознахме ви с г-н председателя, но аз бях длъжен да го кажа тъй като има служители на това предприятие, които преекспонират нещата и то в техен… така, от тяхната страна. Те да са винаги… Ето вижте, на, ние сме благодетелите, другите не искат да си свършат работата. Да, но не е така. Така че бях длъжен да ви запозная с това нещо, тъй като това не е партньорско отношение, това е… Няма да го квалифицирам, защото не знам какво ще кажат.  

Така, това бяха моите… А, вчера открихме депото, а… Новата придобивка на Средногорието. Дано това ни помогне да намалим изхвърлянето на отпадъците и да успеем с това, което ще се случи – рециклирането, извинявам се, сепарирането и компостирането, да успеем така да направим нещата съвместно, седемте общини, че такса смет за жителите на Средногорието да не бъде повишавана в следващите години. Но, това ще зависи, нали, от това как ще заработи, как ще отделяме отпадъците, които могат да се сепарират, да се… оф, не, да се рециклират. Нещо ми бяга мисълта много бързо. И как ще можем да ги предоставяме на т. нар. оползотворяващи компании, рециклиращи и т.н.

Стоп-кадър от пълен запис на заседанието на ОбС-Пирдоп – „Средногорие Медия“

Нещата, нали, с много неизвестни. Надявам се, че ще…, както каза и министъра, държавата ще съдейства, за да можем ето тези неща (показва пластмасова бутилка за вода – бел. ред) да не са по поляните и по горите ни, а да отидат за рециклиране.

* * *

Изказването на кмета на Община Пирдоп Ангел Геров можете да проследите в сайта на „Средногорие Медия“. Времето, в което ще е наличен пълният запис от редовното заседание на ОбС-Пирдоп, състояло се на 28.01.2021 г., не е известно.

Обърнахме се за коментар към „Аурубис България“ АД по повод казаното от Ангел Геров публично на открита сесия на ОбС-Пирдоп. Оттам ни отговориха: без коментар!