Авторска фотоизложба на Кристиян Христов в Пирдоп

В рамките на XXVII-те Влайкови дни на 14.05.2019 г. във файето на НЧ „Напредък 1869“ бе открита авторска фото-изложба на Кристиян Христов – издател на в-к „Камбана“. Изложбата е наименована „Красотата на Средногорието“. В нея са включени фотографии на местни момичета.

Изложбата бе открита от зам.-кметицата на Община Пирдоп Вера Бойчева, която представи нейния автор: „Намираме се пред изложбата. Авторската фото-изложба на младият Кристиян Илиев „Красотата на Средногорието“. Кристиян Христов е творец с много таланти. Той рисува, пише стихове. От 2013 г. участва в читалищният театър „Христо Бамбеков“. Фотографията е негово хоби. Кой, ако не самият Кристиян, самият автор ще представи най-добре изложбата“. След като обърка името на автора, г-жа Бойчева даде му даде думата да сподели какво го е накарало да направи тази изложба и какво изразява тя.

„В ежедневието често говорим, че имаме шанса да бъдем сред красива природа, почвайки от душанския язовир, преминавайки през руините на Еленската базилика, стигайки до красиви местности като Червен камик в Челопеч, горите в „Борова гора“. Но често забравяме също така, че красотата на нашия район, на Средногорието не е само в природата, тя е в децата, в момичетата. И именно това е целта на изложбата, която имате възможността да разгледате – да съчетае двете красоти. Тази на природата и тази на момичетата – в едно“. С тези думи Кристиян Христов представи своите творби и идеята да направи изложба в Пирдоп.

Част от снимките си Кристиян Христов е превърнал в свои рисунки. Фотографът получи от община Пирдоп поздравителен адрес и протоколен подарък.